Ved å bestille fra Noahra© bidrar du direkte til overlevelsen av den marine faunaen i havene.

Redd skilpaddene

Hvert skilpaddearmbånd har en spesiell lenke som lar deg lære navnet på skilpadden din, dens historie og følge dens bevegelser i havet!

Redd Haien

Hvert haiarmbånd har en spesiell lenke som lar deg vite navnet på haien din, dens historie og følge dens bevegelser i havet!

SPOR DYRET DITT

Med hvert armbånd kan du følge dyrets eventyr i verdenshavene!